Επικοινωνία

Εάν η επικοινωνία αφορά πιθανή εγκατάστασή σας στην Ελβετία, παρακαλώ διαβάστε πρώτα εδώ.

Μπορείτε να επικοινωνείσετε μαζί μας στη διεύθυνση:

Association Hellénique de Lausanne ESTIA
Case postale 561
1001 Lausanne

Αυτόματος τηλεφωνητής : 022 548 1878

ή ηλεκτρονικά: