Βασιλόπιτα 2017/Vassilopita pour l’année 2017

Αγαπητοί φίλοι,

Έχουμε τη χαρά να σας προσκαλέσουμε

στην γιορτή της Βασιλόπιτας για το 2017

το Σάββατο 11 Φεβρουαρίου 2017, ώρα 20:00

Hôtel de la Paix (1ος όροφος)

5, AvBenjamin-Constant, 1003 Lausanne

 

Το εορταστικό μενού θα επιμεληθεί ο chef του ξενοδοχείου, ενώ το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει ζωντανή ελληνική μουσική.

Τιμές με προπληρωμή χρησιμοποιώντας το συνημμένο δελτίο ή με e-banking

(CCP: 17-144744-5, IBAN: CH92 0900 0000 1714 4744 5) :

 

Πληρωμή μέχρι 1 Φεβρουαρίου

Πληρωμή μετά τις 1 Φεβρουαρίου

Μέλη (συνδρομή 2016 πληρωμένη):

75.-

90.-

Μη μέλη της Εστίας:

85.-

95.-

Φοιτητές (χωρίς μισθό):

60.-

70.-

Παιδιά από 13 έως 18 ετών:

50.-

60.-

Παιδιά έως 12 ετών:

25.-

35.-

 

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται το εορταστικό μενού μαζί με κρασί (4 dl/άτομο), μεταλλικό νερόκαι καφέ ή τσάι. Δεν συμπεριλαμβάνονται άλλα αναψυκτικά και αλκοολούχα ποτά.

Για κρατήσεις θέσεων στείλτε e-mail στο contacte-estia@estia-lausanne.ch ή αφήστε μήνυμα στο 022 548 18 78 πριν κάνετε την πληρωμή.

Στο δελτίο πληρωμής των κρατήσεών σαςστη θέση communication au bénéficiaire ή motif deversement παρακαλούμε σημειώστε τον αριθμό των ατόμων, τον τύπο της κράτησής σας (π.χ. 2 non-membres, 1 enfant), καθώς και το όνομα της κράτησης αν διαφέρει από αυτό του τραπεζικού λογαριασμού.

Τα μέλη της ΕΣΤΙΑΣ έχουν προτεραιότητα στις κρατήσεις μέχρι τις 5 Φεβρουαρίου 2017. Παρακαλούμε σημειώστε ότι όλες οι κρατήσεις θα είναι έγκυρες μέχρι τις 20:15 την ημέρα της γιορτής.

Υπάρχει η δυνατότητα κράτησης θέσης στάθμευσης στο Parking de la Paix, απέναντι από το ξενοδοχείο, με χρέωση CHF 12.- ανά όχημα (περιορισμένες θέσεις: έως 40).

Για ακυρώσεις πριν τις 8 Φεβρουαρίου 2017, το αντίστοιχο καταβληθέν ποσό θα επιστραφεί χωρίς κρατήσεις. Μετά από αυτή την ημερομηνία δεν γίνονται επιστροφές.

 

Chers amis,

C’est avec grand plaisir que nous vous invitons

à la traditionnelle soirée de Vassilopita pour l’année 2017 

le samedi 11 février 2017, à 20h00

Hôtel de la Paix (1er étage) 

5, Av. Benjamin-Constant, 1003 Lausanne 

 

Le menu festif sera préparé par les soins du chef de l’hôtel

et l’animation de cette soirée sera assurée par des artistes Grecs.

Prélocation des places: tarifs à payer en utilisant le bulletin de versement ci-joint ou par e-banking           

(CCP: 17-144744-5, IBAN: CH92 0900 0000 1714 4744 5) :

 

Paiement jusqu’au 1er février

Paiement après le 1er février

Membres (cotisation 2016 payée):

75.-

90.-

Non-membres:

85.-

95.-

Etudiants (sans salaire) :

60.-

70.-

Enfants de 13-18 ans:

50.-

60.-

Enfants jusqu’a 12 ans:

25.-

35.-

 

 

Dans le prix sont inclus le menu de fête avec du vin (4dl/personne), de l'eau minéralecafé ou théet mignardises. D'autres sodas et des boissons alcoolisés ne sont pas inclus.

Veuillez SVP nous communiquer votre réservation par e-mail au contacte-estia@estia-lausanne.ch ou par message vocal au 022 548 18 78) avant d’effectuer votre paiement.

Pour vos réservations, veuillez noter sur votre bulletin de versement (ou champ communications au bénéficiaire en cas de paiement par e-banking) le nombre, le type de votre réservation (par exemple: 2 non-membres, 1 enfant), et le nom de la réservation si différent du nom de votre compte bancaire.

Les membres de notre association ont une priorité sur les réservations effectuées jusqu’au 5 février 2017.  Les places réservées sont garanties jusqu'à 20h15 le jour de la manifestation.

Il existe la possibilité de réservation de places de stationnement au Parking de la Paix, en face de l'hôtel, contre CHF 12.- par voiture (40 places limitées).

Pour toute annulation reçue jusqu'au 8 février 2017, le montant de l'inscription sera remboursé sans frais. Après cette date, le montant de l'inscription est dû en totalité et aucun remboursement ne sera effectué.