15/12/17: Συνάντηση για ποτό και μεζέ μετά τη δουλειά