Παράσταση χορευτικού - Spectacle de danse 19.1 à 17h