Βασιλόπιτα - Vasilopita 2014

Αγαπητοί Φίλοι,

Έχουμε την χαρά να σας καλέσουμε στη γιορτή της Βασιλόπιτας για το 2014,

το Σάββατο 15 Φεβρουαρίου 2014 στις 19:30, Grande Salle de la Maison Pulliérane, Rue de la Poste 1, 1009 Pully

Φέτος αλλάζουμε αίθουσα, λόγω έργων στη γνωστή και φιλόξενη αίθουσα του Hôtel Continental, και μετακομίζουμε στο γειτονικό Pully και στην ευρύχωρη Grande salle de la Maison Pulliérane. Το μενού επιμελείται το Restaurant du Prieuré που έχει την ευθύνη της αίθουσας.

Όπως πάντα, θα έχουμε ζωντανή ελληνική μουσική από τη γνωστή πλέον ορχήστρα «Τετρακτύς».

Τιμές με προπληρωμή (CCP: 17-144744-5, IBAN: CH92 0900 0000 1714 4744 5, destinataire: Association Hellénique de Lausanne ESTIA, 1003 Lausanne) :

                                                                Πληρωμή μέχρι και                 Μετά τις

                                                                    5 Φεβρουαρίου                5 Φεβρουαρίου

Μέλη (συνδρομή πληρωμένη):                           50.-                                   75.-

Μη μέλη της Εστίας:                                             65.-                                   75.-

Φοιτητές (χωρίς μισθό):                                       40.-                                  50.-

Παιδιά μέχρι 12 ετών:                                           20.-                                  25.-

 

Οι τιμή περιλαμβάνει την είσοδο, το εορταστικό μενού μαζί με μεταλλικό νερό και καφέ ή τσάι. Δεν περιλαμβάνει αναψυκτικά και αλκοολούχα ποτά, τα οποία φέτος θα είναι κατά 5 fr. φτηνότερα η φιάλη.

Για κρατήσεις θέσεων, παρακαλούμε επικοινωνείστε μαζί μας  πριν κάνετε την πληρωμή.

Στο δελτίο πληρωμής των κρατήσεών σας, στη θέση «communication au bénéficiaire» ή «motif de versement», παρακαλούμε σημειώστε τον αριθμό των ατόμων, τον τύπο της κράτησής σας (π.χ. 2 non-membres, 1 enfant), καθώς και το όνομα στο οποίο έχει γίνει η κράτηση, αν διαφέρει από αυτό του τραπεζικού λογαριασμού σας.

Τα μέλη της ΕΣΤΙΑΣ έχουν προτεραιότητα στις κρατήσεις μέχρι τις 5 Φεβρουαρίου 2014.

Για ακυρώσεις πριν τις 5 Φεβρουαρίου 2014 το αντίστοιχο καταβληθέν ποσό θα επιστραφεί χωρίς κρατήσεις. Μετά από αυτή την ημερομηνία δεν γίνονται επιστροφές.

š š

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ BONNE ANNEE

 

  

Chers amis, nous avons le plaisir de vous inviter pour lfête de VASSILOPITA 2014

le samedi 15 février 2014 à 19h30Grande Salle de la Maison Pulliérane, Rue de la Poste 1, 1009 Pully

 

Cette année, nous changeons de salle, en raison de travaux à l’Hôtel Continental, et nous allons à Pully dans la spacieuse Grande salle de la Maison Pulliérane. Le menu est proposé par le restaurant du Prieuré, en charge de la salle.

Musique live par le groupe célèbre «Tetraktys».

Prélocation des places: tarifs à payer (CCP: 17-144744-5, IBAN: CH92 0900 0000 1714 4744 5, destinataire: Association Hellénique de Lausanne ESTIA, 1003 Lausanne) :

 

                                                                   Paiement jusqu’au              Après le

          5 février                        5 février

Membres (cotisation 2013 payée):                50. -                                 75.-

Non membres :                                                  65. -                                 75.-

Etudiants (sans salaire) :                                 40. -                                50.-

Enfants de moins de 13 ans:                           20.-                                 25.-

 

Cette année, nous avons changé le prix, qui comprennent l'entrée et menu de fête avec de l'eau minérale et café ou thé. Il n'inclut pas les autres sodas et le vin, qui cette année est de 5 fr. moins cher par bouteille.

Veuillez SVP nous communiquer votre réservation avant d’effectuer votre paiement.

Veuillez noter sur votre bulletin de versement (ou champ «communications au bénéficiaire» sur e-banking) le nombre, le type de votre réservation (par exemple, 2 non membres, 1 enfant), et le nom de la réservation si différent du nom de votre compte bancaire.

Les membres de l’ESTIA ont la priorité sur les réservations jusqu'au 5 février 2014.

Pour toute annulation reçue jusqu'au 5 février 2014, le montant de l'inscription sera remboursé sans frais. Après cette date, le montant de l'inscription est dû en totalité et aucun remboursement ne sera effectué.

š š

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ - BONNE ANNEE