Ευχαριστήρια επιστολή από το Hellenic Hope - Lettre de remeciement de Hellenic Hope

Αγαπητοί φίλοι,

Σας παραθέτουμε την επιστολή που λάβαμε από τον οργανισμό Hellenic Hope για τη δωρεά της Εστίας από τη λαχειοφόρο στην εορτή του Πάσχα 2013.

Με φιλικούς χαιρετισμούς

ΕΣΤΙΑ

Chers amis,

Nous vous transmettons la lettre de remerciement de l'organisation philanthropique Hellenic Hope pour le don d'ESTIA, provenant de notre tombola pendant la fête de Pâques 2013. 

Meilleures salutations

ESTIA

Dear friends,

Please see below the letter from the charity "Hellenic Hope", acknowledging ESTIA's donation of the money we raised at our Easter raffle in 2013.

Best regards

ESTIA

 

Hellenic Hope
Friary Court, 65 Crutched Friars
London EC3N 2AE

Association Hellénique de Lausanne
Case postale 561
1001 Lausanne

06 January 2014

Dear Ladies and Gentlemen

Thank you for your kind donation. We appreciate that you have many choices through which to direct your philanthropy and take our role as recipients of your gift very seriously.

It is estimated that 20% of the population in Greece lives under the poverty line and of those, 465,000 are children. It is through the generous support of donors like you that we can help make a difference to the lives of many of these children and their families.

At Hellenic Hope we help children at risk in Greece survive, cope and prosper by supporting front line not-for-profit organizations in socio-economically deprived areas of Greece. We want to give children hope for a better future by offering them the basics - such as food, medication & clothing - as well as emotional and educational support in order to help them deal with the momentous changes around them and grow.

Our expertise lies in identifying and carefully selecting smaller but highly capable organizations, which help vulnerable children and their families. We work with these organisations to give them the support they need in order to continue their invaluable work and improve or extend their services.

Thank you once again for your generous support and for joining us on this journey to provide a better future for children in Greece.

With kind regards,

Tina Mavraki

P.S. You can keep up to date with our work on Facebook (search for HellenicHope), on Twitter @Hellenic_Hope, as well as through our website www.Hellenic-Hope.org