Πρόσκληση - Ενθύμημα, Σαράντα χρόνια Ελληνική Εστία Λωζάννης

Το Συμβούλιο της ΕΣΤΙΑΣ έχει την χαρά να σας προσκαλέσει στην εκδήλωση για την παρουσίαση της επετειακής έκδοσης Ενθύμημα, Σαράντα χρόνια Ελληνική Εστία Λωζάννης για τα 40 χρόνια του Συλλόγου που θα γίνει την Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2015, στις 4.00 μμ στο ξενοδοχείο Continental, (Place de la Gare 2, 1001 Lausanne) 

Μετά το τέλος της παρουσίασης, αντίτυπα του Ενθυμήματος θα είναι διαθέσιμα προς πώληση.

Θα ακολουθήσει Απεριτίφ

Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για την παρουσία σας

τηλ: 022 548 1878 (τηλεφωνητής) e-mail: contacte-estia@estia-lausanne.ch

------------------------------------------

Le Conseil d'Administration de ESTIA est heureux de vous inviter à une cérémonie commémorative lors de la présentation de l'édition anniversaire Livre Souvenir, Quarante ans ESTIA à Lausanne pour les 40 ans de l’Association qui aura lieu le Dimanche 8 Novembre 2015, à 16h00 à l' Hôtel Continental, (Place de la Gare 2, 1001 Lausanne)

Après la présentation, des exemplaires du Livre Souvenir seront disponibles à la vente.

Un Aperitif Dînatoire suivra

Nous vous prions de nous confirmer votre présence

Numéro: 022 548 1878 (répondeur) e-mail: contacte-estia@estia-lausanne.ch