Συνάντηση με την κυρία Αναστασία Αϊλαμάκη, Καθηγήτρια EPFL-Rencontre avec Madame Anastasia Ailamaki, Professeur EPFL

Συνάντηση με την κυρία Αναστασία Αϊλαμάκη, Καθηγήτρια EPFL, Συνιδρύτρια και Διευθύνων Σύμβουλος, RAW Labs SA

Η ΕΣΤΙΑ έχει την τιμή να σας προσκαλέσει σε συνάντηση με την κυρία Αναστασία Αϊλαμάκη, Καθηγήτρια στο EPFL, με θέμα :

" Το τέταρτο παράδειγμα:

Πώς η αποτελεσματική διερεύνηση των δεδομένων επιταχύνει τις επιστημονικές ανακαλύψεις. "

Η συνάντηση αυτή θα πραγματοποιηθεί μετά τη γενική συνέλευση. Η ομιλία και η συζήτηση θα γίνει στα Ελληνικά και θα ακολουθήσει apéritif.

Hôtel ContinentalPlace de la Gare, Lausanne,

Κυριακή, 5 Ιουνίου 2016 στις 19:00.

›š›š

Rencontre avec Madame Anastasia Ailamaki, Professeur EPFL, co-fondateur et associé gérant, RAW Labs SA

ESTIA a le plaisir de vous inviter à une rencontre avec Madame Anastasia Aliamaki, Professeur EPFL sur le thème :

"Le quatrième paradigme : comment l’exploration efficace des données peut accélérer les découvertes scientifiques"

Cette rencontre fait suite à l’assemblée générale, le discours et le débat se fera en grec et elle sera suivie d’un apéritif.

Elle aura lieu à

L’Hôtel ContinentalPlace de la Gare, Lausanne,

le dimanche 5 juin 2016 à 19h00.